Liên hệ

Công ty TNHH Tiện Nghi Khách Sạn Phạm Kiên

Số 68 – 12575cb9404d5b9 Đường Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

(Gần vòng xuyến chân cầu dào 2)
Tel: 02258832868

Di động: 01668.483.528

Email: thietbidodungkhachsan@gmail.com